Hadrurus arizonensis (Ewing, 1928)

Hadrurus arizonensis - dorosla paraHadrurus arizonensis - samicaHadrurus arizonensis
Mapa występowania
  • H. arizonensis arizonensis (Ewing, 1928)
  • H. arizonensis austrinus (Williams, 1970)
  • H. arizonensis pallidus (Williams, 1970)

Występowanie: Meksyk, USA (Arizona, Kalifornia, Nevada, Utah).

Środowisko naturalne: Najczęściej spotykany na kompletnie suchych terenach, lecz występuje również na pół-wilgotnych. Zazwyczaj kopie głębokie norki (do 2 m), lecz czasem znajdowany jest również pod płytkimi zagłębieniami pod kamieniami. Zdjęcia...

Wielkość: Do 14 cm, największy gatunek występujący w USA.

Wygląd: Ubarwiony w odcieniach żółci. H. arizonensis arizonensis posiada ciemniej ubarwioną prosomę oraz metasomę niż H. arizonensis pallidus. Odnośnie H. arizonensis austrinus nie ma wystarczających danych.

Jad: Ukąszenie bywa bardzo bolesne, lecz nie powoduje żadnych poważnych skutków. LD50 wynosi 168 mg/kg masy ciała.

Gatunek ten najprawdopodobniej potrafi rozpryskiwać jad na znaczne odległości. Zdolność taką zarejestrowano na filmie u H. spadix, co uwiarygadnia również pogłoski o niej u H. arizonensis.

Przebieg życia: Jako że gatunek ten nie jest rozmnażany w niewoli, a hodowane są jedynie odłowione osobniki, nie ma danch na temat tempa wzrostu jak i długości życia.


Warunki hodowlane


Terrarium: 30x30 cm dla jednego osobnika. Na powierzchni kładziemy kawałki kamieni, które ułatwią skorpionowi rozpoczęcie kopania. Hodowla grupowa w przypadku tego gatunku może okazać się ryzykowna. Jednakże znane są takowe hodowle, gdzie wszystko przebiega bezproblemowo. Oczywiście warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni, ilości kryjówek oraz pokarmu.

Temperatura: 28-32°C.

Wilgotność: 40-50%. Płytka miseczka z wodą powinna być zapewniona.

Podłoże: Jako że gatunek ten kopie głębokie nory, powinniśmy mu zapewnić do tego odpowiednie podłoże. Mieszanka piasku z włóknem kokosowym oraz gliną będzie odpowiednia. Wystarczającą warstwą podłoża będzie około 10 cm.

Rozpoznawanie płci: Odstęp pomiędzy pektynami (zaraz przy wieczku płciowym) w przypadku samic jest dużo większy niż u samców. Ilość zębów na pektynach różni się między podgatunkami oraz płciami:

  • H. arizonensis arizonensis: 32-39 u samców, 28-34 u samic.
  • H. arizonensis austrinus: 35-41 u samców, 28-32 u samic.
  • H. arizonensis pallidus: 32-37 u samców, 24-31 u samic.

Rozmnażanie: Gatunek ten ciężko doprowadzić do rozrodu. Dotarłem do jedynie kilku raportów, i to głównie z urodzeń przez samice odłowione już jako ciężarne. Lecz nawet w tym przypadku dochodziło do urodzenia nie w pełni rozwiniętych embrionów, lub młode umierały wkrótce po narodzinach. Kluczem do sukcesu mogłoby być utrzymywanie warunków najbardziej zbliżonych do naturalnych, również jeśli chodzi o pory roku.

Ciąża trwa 10-12 miesięcy.

Uwagi: Przedstawiciele tego gatunku czasem bywają agresywne, jednak niska siła jadu oraz spore rozmiary często są powodem wyboru tego skorpiona przez początkujących hodowców.

Bibliografia:

  • Francke, O.F. & Prendini L. 2008. Phylogeny and classification of the giant hairy scorpions, Hadrurus Thorell (Iuridae, Thorell): a reappraisal. Systematics and Biodiversity 6 (2): 205–223